Vacature Lid College van Bestuur

Fte: 0,8-1,0 | Per direct | Bredewater 4, Zoetermeer                                                           

Het College van Bestuur bestaat uit twee personen, te weten een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur werkt collegiaal samen onder algehele eindverantwoordelijkheid van de voorzitter. Complementariteit van expertise, competenties en persoonlijkheid van beide leden is essentieel, evenals een sterke synergie en het samen eens zijn over de juiste strategie vanuit min of meer identieke drijfveren De leden hebben toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar en vormen een sterk team, waarin expertise op alle bestuurlijke gebieden aanwezig is. Het College van Bestuur stuurt het directeurenteam aan. Beide bestuurders rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Toezicht en zijn gelijkwaardig. De voorzitter College van Bestuur heeft vooral het gebied van financiën en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. Het lid College van Bestuur dat we zoeken heeft kennis op het gebied van onderwijskwaliteit en -ontwikkeling en ICT.

De opdracht
Voor de samenwerking binnen het College van Bestuur wordt van u een open houding gevraagd, ambitie, een constructieve en inspirerende stijl van werken en het vermogen anderen te ondersteunen en beter te maken. U bent intrinsiek gedreven voor thema’s binnen het funderend onderwijs, zoals kansengelijkheid en u omarmt de visie die naar voren komt vanuit het strategisch perspectief. U monitort en stuurt op kwaliteit en innovatie van het onderwijs(aanbod) binnen de scholen. U bent in verbinding met de scholen en benaderbaar voor alle medewerkers van Unicoz, de (G)MR en andere interne en externe stakeholders. Hierdoor heeft u een goed overzicht en inzicht op basis waarvan u, samen met de voorzitter, de juiste strategische beslissingen neemt om de maatschappelijke meerwaarde te realiseren. U bent zichtbaar en zorgt voor een goede en constructieve werkrelatie met de lokale/regionale samenwerkingspartners en stakeholders en de gemeente. U denkt hierbij vanuit een brede scope, bent samenwerkingsgericht en bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Unicoz. U staat voor de heldere uitgangspunten in strategie en beleid, geeft sturing en monitort de resultaten. Door het enthousiasmeren en begeleiden van de directeuren, het maken van afspraken en door consequent te ondersteunen, biedt u ruimte voor verbeteringen die bijdragen aan de optimale randvoorwaarden voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

Functie-eisen:

• academisch denk- en werkniveau;
• strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
• ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke complexe directie- of bestuurspositie binnen het onderwijs;
• ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met partners;
• een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
• vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze in staat te stellen de governancetaken goed uit te voeren;
• ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap.

Arbeidsvoorwaarden
De benoeming vindt plaats door de Raad van toezicht voor de duur van vier jaar, met mogelijkheid van herbenoeming. De functie wordt beloond conform de WNT-2 normen. De bezoldiging wordt gewaardeerd in klasse E van de CAO-VO/PO voor bestuurders in het onderwijs. 

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 9 december 2022.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : 15 december 2022
Eerste ronde selectiegesprekken : 19 december 2022
Tweede ronde selectiegesprekken : 22 december 2022.

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.unicoz.nl. en www.wesselopublicvalue.nl

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website www.wesselopublicvalue.nl.

_DSC3732 small
_DSC3685 small
_DSC3796 small
_DSC4192
_DSC3564
Parkdreef 1

Bestuursbureau Unicoz

Unicoz is een open christelijke scholengroep met een breed onderwijsaanbod en een grote diversiteit aan scholen. Het is de grootste speler in Zoetermeer en omstreken als het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Met 24 basisscholen en één brede scholengemeenschap voortgezet onderwijs met twee locaties biedt Unicoz aan maar liefst 6000 leerlingen in het primair onderwijs en nog eens bijna 3000 middelbare scholieren een veilige en uitdagende leeromgeving. Alle 26 Unicoz-scholen creëren een leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. 

Toch kent elke school zijn eigen identiteit, sfeer en kernkwaliteiten. Elk van de scholen heeft zijn eigen ‘kleur’, maar is verbonden met de missie, visie, identiteit en kernwaarden van Unicoz. Uitgangspunt is de overtuiging dat iedere leerling uniek is en dat hun talenten de volle aandacht verdienen. Bij het realiseren van de meest ideale leer-, werk- en leefomgeving laat Unicoz zich inspireren door de dagelijkse omgang met de leerlingen en de levensbeschouwelijke achtergrond per vestiging. In de gehele organisatie ligt de focus op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat gericht is op de optimale ontwikkeling van ieder kind.  

Sollicitatie Proces

1

Sollicitatie indienen

Solliciteer gemakkelijk via onderstaand sollicitatieformulier. 

Motivatiebrief

Wij ontvangen aanvullend op je sollicitatie graag een motivatiebrief. 

2

Persoonlijke kennismaking

We nodigen je graag uit om persoonlijk kennis te komen maken.

3

Arbeidsvoorstel

Wanneer we beiden een match zien doen we je graag een arbeidsvoorstel en bespreken we de details.

4

Wesselo

i.krauwel@wesselopublicvalue.nl

+31 0302758447