Vacature Adjunct-directeur bedrijfsvoering

FTE: 1,0 | Parkdreef 282, Zoetermeer                                     

Het Oranje Nassau College (ONC), locatie Parkdreef is op zoek naar een Adjunct-directeur bedrijfsvoering

 

Wat ga je doen?

ONC Parkdreef is op zoek naar een collega die ervaring heeft met financiën, die planmatig en gestructureerd kan werken en die kansen ziet en risico’s onderkent. De nieuwe adjunct-directeur heeft hart voor het onderwijs, is realistisch, nuchter, zakelijk en zorgvuldig. Hij of zij is zowel een strategische denker als een pragmatische doener en schakelt gemakkelijk tussen de bestuurskamer en de werkvloer. De nieuwe collega neemt de andere leden van het managementteam mee in de plannings- en begrotingscyclus en is hierbij voor hen een vraagbaak en sparringpartner. De adjunct-directeur heeft affiniteit met het publieke domein; ervaring in het (voortgezet) onderwijs is een pré.

 

Het Oranje Nassau College Parkdreef is de afgelopen jaren hard gegroeid naar een school met ruim 1900 leerlingen en circa 200 medewerkers. Dit stelt ONC Parkdreef voor de volgende opgave:

 • Vanuit een financieel zeer gezonde uitgangssituatie, de groei van het aantal leerlingen opvangen en stroomlijnen.
 • Verder wordt op ONC Parkdreef in lijn met de onderwijsvisie, gewerkt aan het versterken van eigenaarschap.
 • Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in Zoetermeer in 2029. Bovendien wordt de komende jaren – samen met andere onderwijsinstellingen in Zoetermeer – een TechLab gerealiseerd voor technisch en technologisch toepassingsgericht onderwijs.

 

De nieuwe adjunct-directeur heeft een belangrijke rol bij het realiseren van deze opgaves en voor het zorgdragen dat de gelden goed besteed worden aan de onderwijsopdracht, dat formatie op peil blijft en efficiënt wordt ingezet en dat het huidige gebouw tegen een achtergrond van nieuwbouw toch up to date.

 

Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Doorontwikkeling van de visie op de organisatie en het onderwijs.
 • Planning van de (meerjaren) personele formatie en opstellen van de staat van lessenverdeling van ONC Parkdreef.
 • Opstellen van de (meerjaren) begroting van ONC Parkdreef en van de Centrale Directie van het ONC, controle op en verslaglegging van realisatie in samenwerking met het hoofd Financiën van het bestuursbureau van Unicoz.
 • Opstellen van het (meerjaren) onderhoudsplan van ONC Parkdreef en monitoring en rapportage van werkzaamheden in samenwerking met het hoofd Huisvesting van het bestuursbureau van Unicoz.
 • Aansturing van het team van onderwijsondersteunende collega’s (OOP), belast met facilitaire taken op ONC Parkdreef.
 •  Onderhouden van contacten met externe partijen, zoals leveranciers, onderhoudsdiensten en aannemersbedrijven.

 

De adjunct-directeur bedrijfsvoering vormt samen met de directeur en de drie afdelingsleiders het managementteam van de school. Binnen dit team wordt de gemeenschappelijke passie voor het onderwijs gedeeld, versterkt men elkaar met aanvullende kwaliteiten en geeft men richting en inhoud aan de koers van de school.

Wie zoeken wij?

Kennis en ervaring:

 • Heeft hbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur in een financiële/bedrijfsvoering richting.
 • Heeft aantoonbare werkervaring in financiën, personeelsplanning en facilitair binnen een non-profit omgeving, van enige omvang en complexiteit.
 • Heeft affiniteit met het onderwijs aan onze doelgroep van 12-18 jaar.
 • Begrijpt hoe onderwijs werkt of kan zich dit in korte termijn eigen maken.
 • Heeft gedegen kennis, ervaring en inzicht in financiën en facilitair om het goed te kunnen positioneren, organiseren en aansturen.

 

Competenties:

 • Kan leidinggeven aan divers samengestelde groepen bij de uitvoering van complexe processen.
 • Werkt planmatig, gestructureerd en zorgvuldig.
 • Is resultaatgericht: richt zich op proces, uitkomsten, samenhang en verantwoording.
 • Is verbindend: kan collega‘s en de verschillende doelgroepen meenemen en betrekken in de ontwikkelingen en het ontwikkelen van de school.
 • Is organisatiesensitief: heeft oog en oor voor de belangen en dynamiek binnen en tussen alle geledingen in de school en daarbuiten.
 • Is standvastig: kan standaarden bepalen en bewaken.
 • Kan goed schakelen tussen organisatiestrategie en onderwijspraktijk.
 • Heeft een voorbeeldfunctie in de professionele cultuur van ruimte geven én aanspreken.
 • Belangenbehartiging: vanuit een constructieve grondhouding staan voor de belangen van zowel de school als de Unicoz scholengroep.

Wat bieden wij jou?

Een kans om een belangrijke directiefunctie in te vullen in een prettige werkomgeving met betrokken en bevlogen medewerkers. En de kans om vanuit de eigen expertise bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze mooie, financieel gezonde school en van de Unicoz onderwijsgroep als geheel.

Deze functie is ingeschaald in schaal 13 CAO VO met een minimumsalaris van € 4.715,– en maximum van € 6.568,–. Dit is exclusief vakantiegeld en exclusief 8,3% eindejaarstoeslag. Naast deze arbeidsvoorwaarden zijn er nog prima secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

 

Intresse? 

ONC parkdreef laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via  035 – 694 8000.

 

Soliciteren kan via de site www.vacatures.galangroep.nl/adjunct-directeur-bedrijfsvoering.

_DSC3732 small
_DSC3685 small
_DSC3796 small
_DSC4192
_DSC3564
Parkdreef 1

Oranje Nassau College Parkdreef

Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Het is een persoonlijke school met duidelijke leefregels waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. De leerling krijgt bij ons volop de kans om kennis, vaardigheden en levenservaring op te doen. Het doel is om elke leerling een niveau te laten halen dat past bij zijn of haar talent. Dit doen we door te variëren in instructiewijze en instructietijd, in begeleidingsvormen en in toetsvormen, door binnen- en buitenschools leren. Onderwijs op maat draagt zo bij aan de brede ontplooiing van de leerling, aan talentontwikkeling en excellentie.

De leerling leert actief, in samenwerking met anderen en krijgt afwisselend en vernieuwend onderwijs, waarbij we rekening houden met de persoonlijke mogelijkheden en belangstelling. Zo behalen onze leerlingen hun diploma en worden zij goed voorbereid op het vervolgonderwijs en onze snel veranderende samenleving. De rol van de docent als coach is hierin van groot belang. We bieden een uitdagende werkomgeving met goede begeleiding en opvang van nieuwe docenten.

ONC Parkdreef, grensverleggend ondernemend

Op ONC Parkdreef dagen we je uit om je eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik nog meer! Dat ontdek je tijdens de lessen, de talenturen en alle grensverleggende activiteiten die we ondernemen.

Sollicitatie Proces

1

Sollicitatie indienen

Solliciteer gemakkelijk via onderstaand sollicitatieformulier. 

Motivatiebrief

Wij ontvangen aanvullend op je sollicitatie graag een motivatiebrief. 

2

Persoonlijke kennismaking

We nodigen je graag uit om persoonlijk kennis te komen maken.

3

Arbeidsvoorstel

Wanneer we beiden een match zien doen we je graag een arbeidsvoorstel en bespreken we de details.

4

Coen Massier van de Galan Groep

+31 0356948000