In de kleurrijke wereld van onderwijs en ontwikkeling ontmoeten we vandaag een bijzondere vrouw, Wendy. Op 55-jarige leeftijd werkt ze als secretaresse op twee scholen van Unicoz: IKC De Buytenkans en Kindcentrum De Entree. Maar ze is met name verantwoordelijk voor het organiseren van brede schoolactiviteiten en de zogenaamde 'rijke schooldag' voor school en omgeving. Dit doet ze voor 7 basisscholen van Unicoz. Wendy heeft een verrassende hobby: tennissen en, geloof het of niet, haken. "Ik weet dat het truttig klinkt", lacht ze, "maar ik maak enorm grote kleden!" 

Wendy, ooit begonnen als betrokken moeder bij de peuterschool van haar kinderen, klom op naar een bestuurspositie en maakte uiteindelijk de overstap naar SKOZ als secretaresse van de algemene directie. Toen SKOZ fuseerde met UNA om Unicoz te vormen, breidde Wendy's rol zich uit. Eerst naar de Amaliaschool (nu Kindcentrum De Entree) en vervolgens naar IKC De Buytenkans. Het was duidelijk dat Wendy meer in haar mars had en zo nam haar verantwoordelijkheid toe en ging ze de brede schoolactiviteiten coördineren voor zeven scholen, inclusief het regelen van huiswerkklassen en educatieve uitjes. 

Deze uitstapjes zijn echter niet zomaar een uitje. Wendy tilt ze naar een hoger niveau door te zorgen voor betekenisvolle en educatieve ervaringen voor de leerlingen. Door de brede schoolactiviteiten die nu onder andere bestaan uit workshops op het gebied van sport, cultuur, techniek en koken, uit te breiden met buitenschoolse excursies, kunnen de kinderen ook buiten de schoolmuren leren en ontdekken. "Zo gaaf dat ruim duizend leerlingen nu kennis maken met parken als Avifauna en het Archeon, maar ook dat ze de mogelijkheid krijgen om een theater te bezoeken.” 

Het organiseren van deze excursies is soms best een uitdagende taak. Wendy regelt het vinden van de juiste locaties en voldoende bussen, maar zorgt ook voor geschikte begeleiders. Aangezien de excursies na schooltijd plaatsvinden, zijn leerkrachten niet altijd beschikbaar om mee te gaan, omdat ze ook andere verplichtingen hebben na schooltijd. Hierdoor moet Wendy een beroep doen op ouders en andere begeleiders om de leerlingen te vergezellen. “Hierbij meteen een oproep, wie vindt het leuk om mee te gaan”, lacht Wendy.  

 

In haar vijftien jaar bij Unicoz heeft Wendy een sterke band opgebouwd met het onderwijsnetwerk. Haar taak als coördinator bredeschool heeft geleid tot een hechtere band met de organisatie, met name met het financiële team. "Werken bij Unicoz voelt als onderdeel zijn van een grote, zorgzame familie. Het heeft mij een unieke kans gegeven om impact te maken in het leven van de kinderen en de gemeenschap. Het heeft me ook de mogelijkheid gegeven om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk." 

Samen zijn we Unicoz

Voor Wendy heeft het motto ‘Samen zijn we Unicoz’ de laatste jaren echt vorm gekregen, maar dat komt ook door haar huidige taak. Met de brede school en de rijke schooldag ben je echt sámen aan het werk. Ze werkt samen aan het organiseren van activiteiten en ze kan altijd terugvallen op de schooldirecteuren en het stafbureau van Unicoz. “Ik sta er niet alleen voor, en dat geeft een gevoel van verbondenheid" zegt Wendy. 

Een hoogtepunt voor Wendy bij Unicoz was haar deelname aan de lancering van de 'Rainbow Afterschool Club' bij basisschool De Regenboog. Ze werd betrokken bij dit initiatief om naschoolse activiteiten aantrekkelijker te maken en het beeld dat het gewoon schoolwerk is, te doorbreken. Tijdens de lancering, waar verschillende naschoolse aanbieders aanwezig waren, werd de magie van de club werkelijkheid. Wendy genoot intens en voelde trots toen ze zag hoe plezier en leren die middag samen kwamen, een ervaring die haar nog steeds vreugde brengt. 

Wendy kijkt uit naar de toekomst bij Unicoz. Ze hoopt de brede schoolactiviteiten en de rijke schooldag te blijven uitbreiden en verder te ontwikkelen. "Ik wil meer innovatieve, educatieve programma's introduceren die zowel leuk als leerzaam zijn voor de kinderen. Ik hoop ook dat ik meer scholen kan bereiken, zodat meer kinderen kunnen profiteren van de activiteiten die we organiseren." 

"Wie weet wat de toekomst brengt?" zegt ze."Maar één ding is zeker: ik zal blijven doen wat ik het leukst vind - en dat is mijn organisatietalent inzetten om kinderen kennis te laten maken met verschillende activiteiten en excursies om ze te helpen groeien."

Pas jij ook #bijunicoz? Bekijk dan hier onze vacatures

Collega's vertellen

Lees hieronder ook de inspirerende verhalen van andere collega's